Απρίλιος 2012

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα. Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες!

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα. Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες!

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες.

Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα.

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες.

Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα.

Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες! Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές για την πραγματικά σημαντική βοήθειά τους! Δες το σχετικό video:

 

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα. Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες! Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές για την πραγματικά σημαντική βοήθειά τους!

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα. Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες!

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα. Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες!

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα. Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες! Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές για την πραγματικά σημαντική βοήθειά τους!

Το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Απριλίου οι εθελοντές ανταποκρίνονται και πάλι στο κάλεσμα της COSMOTE και έρχονται στο κτίριο για να βοηθήσουν με τις τελευταίες εργασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα οι οποίοι ήταν κοντά μας, συναρμολογήσαμε τα έπιπλα, δημιουργήσαμε χώρο βιβλιοθήκης και χώρο με παιδικά παιχνίδια και τακτοποιήσαμε ρούχα και τρόφιμα. Το κτίριο ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα υποδεχθεί τις οικογένειες! Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές για την πραγματικά σημαντική βοήθειά τους!